TPQ

TPQ / MADIN DI DESA LANDUNGSARI

KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG

NO NAMA TPQ / MADIN ALAMAT
1 TPQ Ibadurrahman Tirto Utomo Gg. I
2 TPQ / Madin Al-Madaniyah Tirto Utomo Gg. XI
3 TPQ Darusalam Tirto Rahayu
4 TPQ Al-Hikmah Landungsari Indah
5 TPQ Al-Muhajirin Villa Bukit Sengkaling
6 TPQ / Madin Nurul Huda Tirto Taruno
7 TPQ Darut Taqwa Tirto Mulyo
8 TPQ Al-Irsyad Graha Dewata
9 TPQ Al-Hilal Pondok Bestari Indah
10 TPQ Al-Huda Tirto Utomo Gg. VI
11 TPQ Nurul Iman Tirto Utomo Gg. IX
12 TPQ Baitul Ghufron Tirto Rahayu Gg. 2
13 TPQ Baitus Salam Tirto Rahayu Gg. 11
14 TPQ Al-Ikhlas Tirto Taruno Gg. 9
15 TPQ Baitul Akbar Tirto Praloyo
16 TPQ Baitul Muslim Tirto Mulyo Gg. 7
17 TPQ Al-Muflihun Tirtosari
18 TPQ Mafatihul Muhtadin Tirto Utomo 94 RT 1 /4